Personbeskyttelsespolitik

Personbeskyttelsespolitik

Personbeskyttelsespolitik for Bandagist.dk

Bandagist.dk er leverandør af sundhedsfaglige ydelser, som hjælper mennesker med fysisk funktionsnedsættelse til at få et højere funktionsniveau.

Formål

  • Firmaets personbeskyttelsespolitik støtter en kontinuerlig drift og skal sikre, at al behandling af personoplysninger angående virksomheden, bearbejdningen af dem, registrering, beskyttelse af oplysninger og adgang foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)


Målsætning

Bandagist.dk yder sine medarbejdere og kunder en sikker og solid service ved, at

  • gøre sit yderste for, at alle personoplysninger, som Bandagist.dk indsamler og opbevarer, behandles i overensstemmelse med personbeskyttelseslovens bestemmelser.
  • maksimere sikkerhed og korrekthed af personoplysninger, der opbevares hos firmaet.
  • medarbejdere og ansøgere oplyses om, hvilke personoplysninger om dem der opbevares, hvordan de opbevares, hvem der har adgang til dem, og hvornår de slettes.
  • sikre, at reaktioner på sikkerhedslækager er i overensstemmelse med loven.


Omfang

Bandagist.dk’s personbeskyttelsespolitik omfatter selskabets kunder, medarbejdere og ansøgere. Politikken omfatter indsamling, brug, offentliggørelse, overførsel og opbevaring af alle former for personoplysninger. Bandagist.dk opbevarer ikke personoplysninger længere end nødvendigt.

Praksis og ansvar

Direktøren sørger for, at personbeskyttelsespolitikken realiseres ved at indføre mål og regler og sikre passende foranstaltninger til at effektuere dem. Direktøren kan pålægge ledere tilsyn med visse beslutninger og procedureregler.

Politikken indebærer en forpligtelse til kontinuerlige forbedringer i behandlingen af personoplysninger og skal sikre, at loven altid følges. Alle, der behandler og/eller har adgang til enhver form for personoplysninger, forpligter sig til at følge Bandagist.dk’s regler om behandling af personoplysninger.

Alle, som overtræder Bandagist.dk’s personbeskyttelsespolitik, risikerer en påmindelse på arbejde, opsigelse eller, at der anvendes foranstaltninger ifølge loven i henhold til overtrædelsens art.

Forespørgsler på grund af bearbejdning af personoplysninger eller henstillinger på grund af sikkerhedsforhold kan rettes til Badagist.dk ved at have kontakt via e-mailadressen databeskyttelse@bandagist.dk

Revision

Bandagist.dk reviderer denne politik, når der er anledning til det eller mindst hvert andet år.