Vestegnens Bandageri ApS
adgangforalle d k
 
Hvad er en Bandagist? 


- Bandagister er leverandører af sundhedsfaglige ydelser, som hjælper mennesker, med fysisk funktionsnedsættelse, til at få et højere funktionsniveau. 
- Et højere funktionsniveau opnås gennem tilpasning af ortopædtekniske hjælpemidler, som sidder uden på kroppen og erstatter eller assisterer en kropsdel. 
- Bandagistydelsen har baggrund i en analyse af kroppens bevægemønster, med henblik på at give en optimal bevægelse og forebygge følgesygdomme. 
- Bandagisten er uddannet i og har viden om anatomi, fysiologi samt de sygdomme og skader, der kræver en behandling med ortopædtekniske hjælpemidler. 
- Bandagistens tekniske indsigt har betydning for design, funktionalitet og holdbarhed.
- Hjælpemidlet giver den enkelte bruger en højere livskvalitet i form af flere muligheder i dagligdagen og arbejdslivet, samtidigt med at samfundets ønske om selvhjulpne og erhvervsaktive borgere tilgodeses. 
       
       

Bandagist.dk · Hovedvejen 106 · 2600 Glostrup · Tlf. 43 96 90 80 · Fax 43 96 90 85 · lob@bandagist.dk · CVR 26094577